firma
kontakt
english
cesky

Naše firma vznikla po roce 1989 odštěpením původně monopolního podniku GEODÉZIE s.p. Obchodní společnost GEODÉZIE ENGINEERING provozuje výhradně zeměměřickou službu v celém rozsahu výkonů zeměměřických činností s výjimkou pozemní a letecké fotogrammetrie, které jsme ovšem schopni zajistit formou subdodávkyod specializovaných firem. Jako autorizovaná společnost s využitím znalostí a dlouhodobou praxí, garantuje výsledky zeměměřických činností v souladu s právními předpisy především v oblastech katastru nemovitostí, investiční výstavby, archeologie, geologie a dalších odvětvích, kde se její výsledky využívají. Jedná se např. o tvorbu digitálních map pro územně orientované informační systémy, digitalizace map různých měřítek, převody dokumentovaných výsledků do digitální formy a další speciální činnosti dle přání zákazníků.

Společnost disponuje potřebnou měřící a výpočetní technikou na vysoké technické úrovni a odpovídající současnému standardu. Jako jedna z mála společností na našem trhu, disponuje gyrotheodolitem, pro magnetické usměrňování podzemních prostor (např. hloubených nebo ražených tunelů při výstavbě liniových staveb, podzemních tratí metra, hloubených štol důlních prostor apod.).

V roce 2011 došlo k akvizici společnosti AZIMUT CZ s.r.o. Na základě této skutečnosti se společnost stala dceřinou společností AZIMUTu CZ s.r.o., při zachování své právní subjektivity. Tím se společnost stala akceschopnější reagovat na požadavky zákazníků, včetně činností, které musela před tím zajistit subdodávkami.


Naši zaměstnanci:

Vedení společnosti řídí tým kvalifikovaných zeměměřických techniků a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů - specialistů, včetně systémového inženýra analytika. Tento profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi různého zaměření geodetických oborů, jako je mapování, inženýrská geodézie nebo kartografie, dokáže dle potřeby řešení úkolů spolupracovat s dalšími profesemi jako je stavebnictví, architektura, archeologie, geologie nebo orgány státní správy a další. Zanedbatelná není ani naše ekonomická složka týmu, která kromě finančních záležitostí společnosti sleduje aktuální právní předpisy související s rekonstrukcí naší ekonomiky.

Vyrobila společnost GRAF-it. Kontaktní email brozekj@graf-it.cz
cesky-over.png, 0 kB english-over.png, 0 kB firma-over.png, 1 kB kontakt-over.png, 0 kB produkty-over.png, 0 kB